BESKRIVELSE AV ANDAKTEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre andakten.

Les Jesus oppvekker enkens sønn i Nain, Lukas 7, 11-17.

11 Kort tid etter ga Jesus seg på vei til en by som heter Nain. Disiplene og en stor folkemengde dro sammen med ham. 12 Da han nærmet seg byporten, ble en død båret ut til graven. Han var sin mors eneste sønn, og hun var enke. Sammen med henne kom et stort følge fra byen. 

13 Da Herren fikk se enken, fikk han inderlig medfølelse med henne og sa: «Gråt ikke!» 14 Så gikk han bort og la hånden på båren. De som bar den, stanset, og han sa: «Du unge mann, jeg sier deg: Stå opp!» 15 Da satte den døde seg opp og begynte å tale, og Jesus ga ham til moren. 16 Alle ble grepet av ærefrykt, og de lovpriste Gud. «En stor profet er oppreist blant oss», sa de, «Gud har gjestet sitt folk.» 17 Dette ordet om ham spredte seg i hele Judea og området omkring.

Bibelteksten gjengitt med tillatelse. Bibel 2011 © Bibelselskapet.

ANDAKT

av Henny Koppen 

I bibelfortellingen var det både stor sorg og stor glede. Denne fortellingen er fra en tid og et land der damer måtte ha en mann som kunne dem. Denne dama hadde mistet mannen sin, og nå var sønnen også død. Hvem skulle da ta seg av henne?

De bar den døde gutten til graven. Han lå ikke i en kiste, men på et slags brett, og alle kunne se han. Akkurat da kom Jesus forbi. Han syntest fryktelig synd på demen som nå var overlatt helt til seg selv. Jesus gikk bort til båra og sa til den døde gutten: "Stå opp!".

Gjett om det var til hjelp for moren? Hun fikk nesten livet sitt tilbake hun også. Jesus vekker ikke opp døde nå for tiden, men han syns fremdeles synd på de som har det vondt, og han vil trøste oss. Mange kan fortelle at de får det bedre når de ber til Jesus og snakker med han om det som er vondt.

Trøste hverandre

Jesus har også en annen måte å gjøre det bedre på. Han ber oss om å trøste hverandre. Når vi ser noen som har det vindt skal vi hjelpe. Vi skal protestere når noen blir mobbet, vi skal være venn med de som ikke har andre, vi skal trøste når noen gråter. 

Ja, vi må være litt tøffe hvis vi skal klare det, men jeg tror vi kan kjenne at det er bra hvis vi gjør det. Det er bra for den vi hjelper, men vi blir glade av det selv også! Bare prøv!

Vi takker og ber

  • Vi takker for at vi kan trøste hverandre.
  • Vi takker for vi takker for speiderfellesskapet i hele verden.
  • Vi ber om hjelp til å være en god venn for andre som har det vond.
  • Vi ber om at du, Jesus skal vær hos oss når vi er lei oss.
     

Andaktsboka kan kjøpes i Speiderbutikken