BESKRIVELSE AV ANDAKTEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre andakten.

Les Jesus og den samaritanske kvinnen, Johannesevangeliet 4, 7-15.
 

ANDAKT

av Aksel Tidemand Onarheim

Vi sjøspeidere har vann på alle kanter, vi seiler i det, bader, og leker oss. Vi holder til på en holme, Engøyholmen og Midtholmen. Vann er en kilde til både liv og lek. I Norge er vi bortskjemte når det gjelder både salt- og ferskvann, vi har massevis av det, og det er rent og klart fremdeles. Når vi er på tur, kan vi drikke vann rett fra bekken i fjellet. I mange andre land er det lite vann, og det er ikke sikkert at det er rent. Og vi vet at vann er en livsnødvendighet.

På Midtholmen, vår speiderholme, var også vann verdifullt i den tiden det bodde folk der. Det var tre brønner, en med brakkvann til vask, en med greit vann til dyrene, og øverst på holmen en med godt vann til drikke og mat. Men drikkevannsbrønnen kunne gå tom i tørkeperioder om sommeren, og da måtte de ro til byen for å skaffe seg vann. Både tønner og båt ble fylt til randen, tønnene til drikkevann, vannet i båten til dyrene. Det var nok et strevsomt og karrig liv, på mange måter.

Verdifult vann

En brønn på Jesu tid var verdifull, den betydde liv, bokstavelig talt! Vann var til å drikke, til å vaske seg i, og det var vann til dyrene. Vann var utrolig verdifullt og livsnødvendig, og er det i aller høyeste grad fremdeles. Uten vann så dør vi.

Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv (Joh 4,14). «Jeg er livets vann», har Jesus også sagt til oss. Og når vi ser hvor verdifullt vann er, da blir det bildet enda mer forståelig: Vann betyr bokstavelig talt liv, muligheter, liv med Jesus.

Så når du er tørst og bøyer deg ned, tar en kopp vann fra bekken og drikker: Jesus er kilden til et levende liv. Når vi er tørste på trøst, rettferdighet, tilhørighet, felleskap, egenverdi, oppreising og kjærlighet. Jesus er vår kilde til liv, glede og felleskap med hverandre. Jesus er for oss det ankerfestet som gjør at vi ikke taper motet i opprørt hav. Jesus kan vi alltid ha med oss, han tar ikke plass i sekken, for ham kan vi ha med i hjertet vårt.

Vi takker og ber

  • Vi takker for alle som har tatt på seg verv og oppgaver i organisasjonen.
  • Vi takker for alle som er med som stab på lokale, regionale og nasjonale speiderarrangement.
  • Vi ber for kommende speiderarrangement.
  • Vi ber for kretsledere og styremedlemmer.