BESKRIVELSE AV ANDAKTEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre andakten.

ANDAKT

av Solveig Leikvoll

I Jobs bok i Bibelen kan vi lese fortellingen om Job. Job er en god mann som Herren skryter av, men anklageren mener at Job er god bare fordi Herren har vernet om han. Hvis Job møter motstand vil han sikkert spotte Gud mener anklageren. Så mister Job alt: Barna, familien, buskapen, tjenere, rikdom og helse. Men Job skylder ikke på Gud på tross av alle tap han lider.

Job har tre gode venner som får høre om alt det vonde. De kommer på besøk for å trøste han. Vennene ser Job på lang avstand, men de kjenner han ikke igjen, så dårlig står det til. Da begynner vennene også å gråte, de kas-
ter støv over hodet og flerrer kappene sine, det er et tegn på stor medfølelse og sorg.

Så setter vennene seg sammen med Job i stillhet i sju dager og sju netter for de skjønner at Job har det vondere enn noen ord kunne beskrive. Noen ganger er det ikke så lett å finne ord for trøst eller hjelp. Det eneste man kan er å være stille sammen (Job 2, 11-13).

Jesus sier: «Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet» (Joh 14, 27). Verden er full av ufred. Mellom land, folkeslag, naboer, klassekamerater og familier. Krig gjør oss redde og utrygge.

Fred og ufred begynner med enkeltmennesker. Noen starter ufred og da må noen arbeide for fred. Det kan virke som en altfor stor og vanskelig oppgave å være en fredsarbeider. Men Jesus sier: «ikke mist motet, ikke gi opp, jeg etterlater dere min fred!» Vi speidere arbeider for fred i hele verden. Vi kan sende våre ukjente speidervenner både praktisk hjelp og gode ord til støtte. Da vet de at noen bryr seg om dem og hvordan de har det. La Jesu ord og Jobs tre venner inspirere oss speidere til å spre vennskap og fred!

Vi takker og ber

  • Vi takker for speiderlederne som står på for å skape gode fellesskap for barn og unde. 
  • Vi takker for ledere i verden som tar beslutninger som bidrar til å stoppe klimakrisen.
  • Vi ber for trygge speiderleirer og speiderarrangement lokalt, regionalt og nasjonalt.
  • Vi ber for alle som er på flukt fra hjemlandet sitt og opplever krig.