BESKRIVELSE AV ANDAKTEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre andakten.

Les Nådegavene, Paulus' første brev til korinterne 12, 12-26.

12 Slik kroppen er én selv om den har mange lemmer, og alle lemmene utgjør én kropp enda de er mange, slik er det også med Kristus. 13 For med én Ånd ble vi alle døpt til å være én kropp, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, og alle fikk vi én Ånd å drikke. 14 For kroppen består ikke av én kroppsdel, men av mange. 

15 Om nå foten sier: «Fordi jeg ikke er hånd, hører jeg ikke med til kroppen», så er den like fullt en del av den. 16 Om øret sier: «Fordi jeg ikke er øye, hører jeg ikke med til kroppen», så er det like fullt en del av den. 17 Hvis hele kroppen var øye, hvor ble det da av hørselen? Hvis det hele var hørsel, hvor ble det av luktesansen? 18 Men nå har Gud gitt hvert enkelt lem sin plass på kroppen slik han ville det. 19 Hvis det hele var én kroppsdel, hvor ble det da av kroppen? 20 Men nå er det mange kroppsdeler, men bare én kropp. 

21 Øyet kan ikke si til hånden: «Jeg trenger deg ikke», eller hodet til føttene: «Jeg har ikke bruk for dere». 22 Tvert imot! De delene av kroppen som synes å være svakest, nettopp de er nødvendige. 23 De kroppsdelene som vi synes er mindre ære verdt, dem gir vi desto større ære. Og de delene vi føler skam ved, kler vi desto mer sømmelig; 24 de andre trenger det ikke. Men nå har Gud satt sammen kroppen slik at det som mangler ære, får mye ære, 25 for at det ikke skal bli splittelse i kroppen, men alle lemmene ha samme omsorg for hverandre. 26 For om ett lem lider, lider alle de andre med. Og om ett lem blir hedret, gleder alle de andre seg.

Bibelteksten gjengitt med tillatelse. Bibel 2011 © Bibelselskapet.

ANDAKT

Nå tenker vi oss at alle speiderne i gruppen eller enheten vår er som kroppen vår med mange deler. Så tenker vi oss at vi alle sammen er hver vår del.

Pek på en speider og si at hen er høyre hånd. Pek på en annen og si at hen er venstre fot. Pek på et tredje og si at hen er nesen. Fortsett til alle har fått en rolle. 

Vi hører alle sammen til kroppen, og alle er like viktige. Akkurat som om kroppen trenger alle sine deler for å fungere, trenger gruppen alle sine medlemmer for å fungere. Gud har skapt oss alle forskjellige. Noen er flinke til å lese, mens andre liker å spille fotball. Uansett hva vi liker eller hva vi er flinke til, så er vi alle like verdifulle. Gud har skapt deg og er utrolig glad i deg, akkurat som du er!

Vi takker og ber

  • Vi takker for at vi er skapt unike og like viktige.
  • Vi takker for fellesskapet vi er en del av i speideren.
  • Vi ber for speidere og ledere i hele verden.
  • Vi ber for at flere skal bli kjent med Jesus.