BESKRIVELSE AV ANDAKTEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre andakten.

ANDAKT

Når vi feirer tenkedagen skal vi tenke på speidere i hele verden. Da kan det være fint å tenke på alt vi har felles, for eksempel speiderloven, speiderløftet og speiderhilsenen. 

Alle som er en del av WAGGGS - World Assosiation of Girl Guides and Gils Scouts, bærer på en eller annen måte en kløver i merket sitt. I Norge er WAGGGS-merket himmelblått med en gul kløver med stilk og to gule stjerner, som bæres på venstre erme på speiderskjorten.

Den gule fargen på kløveren er som sola som skinner på alle barn på jord. De tre bladene symboliserer de tre delene i speiderløftet: være åpen for Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven. Helt i midten av kløveren er det noe som ligner på en nål. Det er en kompassnål som viser hvilken retning vi skal gå. Den peker mot Gud og minner oss på at vi skal gå den veien han viser oss. 

Stilken på kløveren er kjærlighetens flamme som brenner. Alle speidere skal vise kjærlighet overfor sine medlennesker. Stilken danner også en ring rundt hele merket og skal symbolisere fellesskapet speiderne i verden har. De to stjernene skal symbolisere speiderloven og speiderløftet.

Hele merket viser oss hvordan vi skal leve. Vi skal vise kjærlighet, vi skal leve i fellesskap, og vi skal leve etter speiderløftet og speiderloven. Når vi følger disse ledestjernene, da lever vi slik Gud vil. 

Vi takker og ber

  • Vi takker for at vi har et verdensomfattende fellesskap i speideren.
  • Vi ber om at flere mennesker skal få bli en del av speiderfellesskapet både i Norge og i resten av verden.