BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten.

SLIK GJØR DU

  1. Speiderne stiller seg opp i en ring, med en stående i midten.
  2. Én tennisball kastes fra person til person i ringen. For å gjøre det vanskeligere, kan dere kaste til annenhver person i ringen. 
  3. Personen i midten har én tennisball som han eller hun kaster til tilfeldige personer i ringen. Det er lurt å prøve å kaste til den som skal til å ta i mot den andre ballen.
  4. Klarer ikke spillerne å ta i mot en ball, enten den som går rundt i ringen eller den fra personen i midten, bytter vedkommende plass med personen i midten. 
     

UTSTYR

  • To tennisballer