Alle står i ring, en står i midten.

Det kastes en tennisball rundt i ringen til hver eller annen hver deltager avhengig av alder og ferdighet.

Den som står i midten har også en ball som han/hun kan kaste til hvem som helst. Det lureste er selvfølgelig å kaste til den som også skal ta i mot den andre ballen. Om noen ikke klarer å ta i mot en av ballene bytter vedkommende plass med den som står i midten.

 

UTSTYR

To tennisballer.