Del speiderne i patruljer, hver patrulje trenger minst én Bibel, men de kan gjerne ha flere. Speiderne tar postene etter tur. Noe av informasjonen er lik på flere poster. Dette er så man ikke er nødt til å ta postene i én bestemt rekkefølge, slik at patruljene kan starte på hver sin post og rullere.

UTSTYR

  • Bibel
  • Utskrift av poster