En person starter som bjørn, alle de andre er sauer. Bjørnen kan gå vanlig, sauene må krabbe på alle fire.

Bjørnen skal forsøke å ta sauene. Dette gjøres ved at bjørnen velter sauen over på ryggen. Sauene skal stritte i mot alt de kan og forsøke å få bjørnen til å gi opp å rulle dem over. Sauer som blir veltet blir til bjørner og hjelper den første bjørnen med å ta resten av sauene. 

Pass på: Det er bare lov å rulle sauene sidelengs, ikke fremover over hodet! 

Bjørnene kan godt samarbeide om å fa tak på de vanskeligste sauene. Start gjerne med en litt stor og sterk bjørn, så går det raskt å få flere bjørner. Eventuelt kan to starte som bjørner.

Følg med og pass på at ikke leken blir for voldsom slik at noen skader seg!