Bildene vedlagt illustrerer de ulike delene av blomsten som er krav til oppdagernes og stifinnernes merke "Blomster".

Ta med noen blomster der man lett kan se de ulike delene av blomsten til speidermøtet. La speiderne se og prøve å skille ut noen ulike deler, og hør om de vet eller kan komme frem til hva de ulike delene gjør. Gå deretter gjennom del for del. Lag en stor plakat der speiderne kan få tegne opp en stor blomst og tegne og skrive på hver del dere går gjennom. Dekorer med fine farger, tegninger eller pressede blomster og heng opp på patruljerommet.

Oppdagerkrav:

 • Blomst: Blomsten på en blomsterplante inneholder forplantningsorganene til blomsten. Det vil si de delene som lager frøene som kan spres videre med insekter og vind.
 • Kronblad: Kronbladene er de fine, fargerike bladene i blomsten. De har som oppgave å tiltrekke seg insekter, som bier og humler, som kan spre frøene (pollinere).
 • Stilk: Stilken sørger for at blomsten kan stå opp mot sola. Inne i stilken er det små rør som frakter vann og næring opp til bladene og til blomsten.
 • Blader: I bladene skjer fotosyntesen. I fotosyntesen produseres oksygen, som gjør at vi kan puste og leve på jorda.
 • Rot: Røttene tar opp vann og mineraler fra jorda og sender det videre opp i blomsten. Den sørger også for at planten står stabilt i jorda.

Stifinnerkrav:

 • Kronblad: Kronbladene er de fine, fargerike bladene i blomsten. De har som oppgave å tiltrekke seg insekter, som bier og humler, som kan spre frøene (pollinere).
 • Begerblad: Begerbladet er de grønne bladene som ligger under kronbladene. Når blomsten er i knopp omslutter begerbladene de sårbare delene inne i blomsten.
 • Støvbærer: Støvbæreren produserer og bærer pollen. Det er her pollenet slippes til insektene. Støvbæreren er det hannlige kjønnsdelen til blomsten.
 • Arr: Arret er den øverste delen på fruktemnet i en blomst. Fruktemnet er den hunnlige kjønnsdelen i en blomst og tar i mot og behandler pollen som kan befrukte frøene i blomsten. Arret tar i mot og gjenkjenner kompatibelt pollen.
 • Griffel: Griffelen er en stilk som forbinder arret til fruktknutene og frøene under.

 

Bladfasonger

Samle blader ute og prøv å plassere dem til riktig bladfasong. Hvilke tresorter har speiderne funnet?

 

UTSTYR

 • Blomster der de ulike delene er tydelige
 • Plakat
 • Tusjer
 • Eventuelt pressede blomster