Finn fram en boks eller en annen gjenstand som skal representere boksen. Deltakerne står med foten inntil boksen, og den som står teller ned til et avtalt tall. Personen må telle lenge nok til at de som er med får tid til å gjemme seg. Når deltakeren som er valgt til å telle begynner å telle, skal de andre deltakerne gjemme seg. Når deltakeren er ferdig med å telle skal han eller hun forsøke å finne de andre deltakerne. Hvis han oppdager en annen deltaker må han løpe bort til boksen og si f.eks. "Anne på boks". Hvis hun er fanget må hun stå ved boksen til leken er over, eller til noen kommer og befrir boksen. Dersom Anne når fram til boksen før den som telte kan hun ta foten borti boksen og rope "boksen er fri". Når boksen er fri kan alle de som var fanget løpe og gjemme seg igjen. Leken starter da på nytt.

Leken er slutt når alle er fanget.

UTSTYR

Noe som representerer en boks.