Speiderne stiller seg i en ring og holder hverandre i hendene. Plasse to bøtter opp/ned oppå hverandre midt i ringen. 

Leken begynner på signal fra en leder. Det er om å gjøre å ikke være den som velter bøttene i midten av ringen, men å få en annen deltager til å velte disse. Det gjøres ved å dra og trekke i armene til de man holder. 

Den som velter bøttene er ute av leken. Hvis noen mister taket i noens hender er begge som mistet grepet ute. Leken fortsetter til det bare er én person igjen.

Følg med underveis og pass på så ikke speiderne blir uvenner mens de leker! 

Utstyr


  • 2 bøtter