Lag brikkespill om det temaet dere holder på å  lære om. Med litt fantasi kan det meste kan lages som et spill! La gjerne speiderne være med på å lage spillene.

DOMINO

Lag brikker med symbol i den en ende og tegning eller tekst i den andre.

Eksempler:

Morse: Morsetegn i den ene enden og bokstav i den andre (ikke samme bokstav som morsen på samme brikke)
Karttegn: karttegn i en ende og forklaring i den andre (ikke samme forklaring som karttegn på samme brikke).
Natur: Navn på tre/fugl/blomst i den ene enden og bilde av tre/fugl/blomst i den andre.

Spilles ved at brikkene fordeles mellom deltagerne. En begynner med å legge ut en brikke, den neste som har tur legger ut hvis vedkommende har en brikke som passer i den ene eller andre enden. Hvis ikke går turen til nestemann. Den som først har fått lagt på alle brikkene sine vinner.

Hvis man lager to sett med brikker kan det spilles som stafett mellom 2 lag. Da kan deltagerne få løpt litt innimellom og få ut litt mere energi!

Husk at når du lager brikkene må de kunne legges etter hverandre i en ring, hvis ikke vil ikke alle brikkene kunne legges ut. Det er også fint om det er flere brikkene som har samme symbol, tegning eller tekst slik at det er flere enn én brikke som passer.

LOTTO

Lag ett spillebrett til hver person ved å skrive ut bilder og lime disse på en pappplate. Brett på 3x3 bilder passer fint, alle bildene på alle brettene må være forskjellige. 
Lag lottobrikker ved å skrive ut tilsvarende bilder eller tilhørende symbol eller tekst i samme størrelse.

Eksempler:

Morse:Bokstaver på brettet – morsebokstaver på brikkene
Karttegn: Forklaring på brettet – karttegn på brikkene.
Tresorter: Blader klistret på brettet – navn på treet på brikken.

Spilles ved at lederen holder opp en brikke, eller ved at speiderne etter tur trekker en brikke. Den som har denne på sitt brett får brikken. Den som først får brettet fullt har vunnet.

FIRKORT

Grupper av kort, fire i hver gruppe. Tingene som illustreres må ha noe felles.

Eksempel:

4 forskjellige flagg, speiderdrakter, speidermerker, motto, knuter, karttegn osv.

Spilles ved at alle kortene deles ut. Den som begynner spør en av de andre deltakerne etter et kort han/hun mangler. Hvis vedkommende har dette kortet må han/hun gi det fra seg og den som spurte kan spørre på nytt. Hvis den som blir spurt ikke har kortet går turen videre til neste spiller. Når man har samlet 4 kort som hører sammen legges disse ned som et «Stikk». Den som har flest «stikk» når spillet er ferdig har vunnet. Eller den første som ikke har flere kort igjen har vunnet.

MEMORY

Mange forskjellige brikker med bilde på. Like mange bilder med tilhørende symbol eller tekst. (Se forslag under domino og lotto)

Spilles ved at man sprer alle brikkene utover med tekst og bildesiden ned. En speider starter med å vende to brikker. Nå er det om å gjøre å finne to brikker som hører sammen. Hvis de hører sammen legges dette «stikket» til side og turen går til neste. Hvis de ikke hører sammen, snus brikkene tilbake og legges ned på samme plassen og turen går til neste. Det er om å gjøre å huske hvor de forskjellige ligger, for på den måten å få flest mulig «stikk». Noen spiller det slik at man får nytt trekk hvis man får et par, men det medfører ofte at på et tidspunkt mot slutten vil en spiller lett kunne raske til seg alle parene selv om alle de andre også da vet hvor parene må være.

UTSTYR

  • Papp
  • Tusj
  • Bilder etter hvilket tema du vil ha på spillene
  • Lim
  • Hvis du legger litt arbeid i kortene og brettene er det fint om du har mulighet til å laminere dem, da varer de lengre og kan brukes flere ganger.