Del speiderne i lag på 5-6 personer. Lag med 5 personer trenger tre bruskasser, lag med 6 personer trenger fire kasser. 

Lagene skal nå komme seg fortest mulig fra start til mål ved å kun gå på bruskassene. De må flytte den bakerste kassen frem ved å samarbeide om å sende og å holde balansen på kassene. 

Dersom noen tråkker i bakken må de få en passende straff, for eksempel å vente 20 sekunder før de kan fortsette eller gå noen meter tilbake. 

For å gjøre det ekstra vanskelig kan man ha stafetten utendørs etter det er blitt mørkt.

UTSTYR

  • Bruskasser, 3-4 per lag