BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 

SLIK GJØR DU

  1. Del speiderne inn i lag på 5-6 personer. Lag med 5 personer trenger tre bruskasser, lag med 6 personer trenger fire bruskasser. 
  2. Marker opp et start- og et målområde.
  3. Lagene skal flytte seg fortest mulig fra start til mål, kun ved å gå på bruskassene. 
  4. Hvis noen tråkker i bakken, får de en passende straff, for eksempel å vente i 20 sekunder før de kan gå videre, at de må gå tilbake til start eller lignende.
  5. Laget som kommer først i mål, vinner.
     

TIPS: For å gjøre stafetten vanskeligere, kan dere gjennomføre den utendørs etter at det er blitt mørkt. Trikes er å flytte den bakerste kassen frem ved å samarbeide om å sende kassen og å holde balansen oppå kassene.
 

UTSTYR

  • Bruskasser, 3-4 per lag