Å bygge en dumphuske er ikke så lett, men med tålmodighet, presisjon og godt samarbeid er det absolutt mulig å få til! 

Se vedlagte illustrasjon og bruk sammen med forklaringen under.

Start med å lage to makne A-bukker. Bruk kryssurring til å surre sammen to og to lange raier (omtrent 3 m med en diameter på ca. 10 cm). Vinkelen mellom de to raiene må være den samme på begge, og i en slik størrelse at det er plass til omtrent 180 cm lange raier (husk at det må være litt å gå på på hver side sånn at surringene får plass) som tverrstokker ca 20 cm fra bunnen av raiebeina. Surr tverrstokker også med kryssurring.

Koble sammen A-bukkene. Reis bukkene opp sånn at alle de matchende raiene er parallelle, omtrent 10 cm fra hverandre. Mellom bukkene skal det til slutt være plass til en rulleraie, så det er egentlig diameteren på denne som bestemmer avstanden. Den bør akkurat få plass, men pass på at den kan rotere. Surr støtteraiene på utsiden av beina omtrent 80 cm fra bunnen av raiebeina (lavere hvis den skal passe mindre barn). Det er denne høyden som bestemmer vinkelen på brettet. Surr fast med stramme vinkelsurringer. Det er disse raiene som skal ta all vekten på dumphuska (dvs. to mennesker, en rulleraie og planken å sitte på) så det er viktig at surringene er ordentlig stramme.

Surr på de nederste koblerne. Stabiliser konstruksjonen med to ekstra koblere over støtteraiene. Legg rulleraien midlertidig oppå støtteraiene for å se hvilken høyde koblerne skal surres i. Bruk igjen stramme vinkelsurringer og surr koblerne relativt tett over rulleraia, men fortsatt med en liten avstand slik at den lett kan rulle frem og tilbake.

Surr på den øverste kobleren. En siste stabilisering helt i toppen av A-bukkene. Surr en kobler i et av raiebena på toppen av hver A-bukk med stramme vinkelsurringer.

Posisjoner og barduner. Velg et sted du vil ha dumphuska. Grav gjerne litt rundt hver av beina slik at de står stabilt. Fest en bardun i hver av benraiene til A-bukkene med dobbelt halvstikk på egen part eller en annen passende knute og trekk dem ut med plugger ca. 45o  ut og 4 m fra hvert bein.

Surr på planken. Skli på plass rulleraien oppå rullestøtteraiene. Denne bør være lang nok til at det er litt å gå på på hver side, sånn at den ikke sklir ut mellom raiebeina når man dumper. Plasser planken på toppen av rulleraien og surr fast midten av planken med en stram vinkelsurring.

Legg hjulene på hver side der planken treffer bakken. Dette mykner landingen litt slik at det blir litt mer behagelig å dumphuske.

Lurt å tenke på:

 • Det er lett å bli voldsom når man leker på en dumphuske. Denne dumphuska er ikke like stabil som de speiderne er vant til, så pass på at de samarbeider mellom hverandre og ikke prøver å kaste av den andre.
 • Vekten kan lett balanseres mellom speiderne ved å plassere seg lenger foran/bak på planken.
 • Ikke spark voldsomt fra bakken, dette kan sette den andre i ubalanse.
 • Gå av dumphuska når begges bein er i bakken.
 • Det går an å legge til håndtak med for eksempel tau ved å drille to hull og tre trådene gjennom.
 • Lag gjerne hakk i planken der surringen er slik at den ikke sklir mot den ene eller andre som sitter på.

 

UTSTYR

 • 4 x 300 cm (Ø ca. 10 cm) raier til ben
 • 2 x 180 cm (Ø ca. 7 cm) raier til tverrstokker
 • 2 x 60-90 cm (Ø ca. 7 cm) raier til rullestøtte
 • 3 x 60-90 cm (Ø ca. 5 cm) raier til koblere
 • 1 x 180 cm (Ø ca. 12 cm) raie til rulle (bør være ganske rett)
 • 1 x 300*25 cm glatt planke
 • Sisal
 • 2 gamle hjul