BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 

SLIK GJØR DU

 1. Inviter patruljen, roverlaget, speidergruppa eller nabolaget til byttefest. 
 2. Alle som skal være med på byttefesten tar med seg en eller flere ting de ønsker å bytte bort. 
 3. Legg alle tingene utover sånn at alle kan se dem.
 4. Hvis dere er få som deltar på byttefesten, for eksempel patruljen, kan dere bli enige om hvem som får de ulike tingene. 
 5. Hvis dere er mange som deltar, kan deltakerne skrive en ønskeliste underveis. Er det mange som ønsker seg de samme tingene, kan dere ha loddtrekning om hvem som får dem. Prøv å fordele sånn at alle som hadde med seg noe, får med seg noe hjem igjen. 
 6. En annen måte å gjøre det på, er å dele ut en post-it-lapp for hver ting folk har med seg. Har du med deg fem ting, får du fem lapper, har du med deg tre ting, får du tre lapper. Alle skriver sitt eget navn på lappene.
 7. Underveis kan dere feste lappene på tingene dere ønsker dere. Hvis det bare er ett navn på tingen til slutt, får personen lappen hører til tingen. Er det flere navn på tingen kan dere ha loddtrekning. 
   

TIPS: Det er også mulig å gjennomføre byttemarkedet som et loppemarked hvor dere kan sette opp flere boder og betale med post-it-lapper. Da får alle like mange post-it-lapper som ting de har tatt med seg og det er første mann til mølla som gjelder. Er det noe igjen som ingen vil ha, kan dere levere det til en gjenbruksbutikk, loppemarked eller lignende.

 

UTSTYR

 • Invitasjon 
 • Post-it-lapper
 • Ting å bytte

Toppbilde: Anders Nielsen