Inviter patruljen, roverlaget, gruppa eller lokalmiljøet på en byttefest. På byttefesten kan dere bytte klær, turutstyr, leker, spill og lignende. 

Alle som deltar tar med seg en eller flere ting de ønsker å bytte bort. Legg tingene utover slik at alle kan se. 

Dersom dere er få deltakere, blir dere enige om hvem som vil ha hva. Dersom det er mange som deltar på byttefesten, skriver deltakerne ønskeliste underveis. Ønsker mange de samme produktene arrangerer dere en loddtrekkning, hvor navnene på alle som ønsker produktet legges i en bolle. Prøv å fordel slik at alle som hadde med seg noe kan ta med seg et nytt produkt tilbake. 

TIPS! Deltakerne kan få utdelt post-it lapper som tilsvarer antall produkter de leverer til byttefesten. Har man med seg tre produkter, får man utdelt tre post-it lapper med sitt navn på. Underveis fester man post-it lappene på de produktene man ønsker seg. Er det ett navn på produktet går det til den som har satt på lappen. Er det flere navn på produktet gjennomfører dere loddrekkning. 

Dersom noen av produktene ikke blir tatt med, kan dere levere klær og stoff til Fretex / Uff, og leker og utstyr til loppemarked eller en lokal gjenbruksstasjon. 

Foto: Anders Nielsen