For å leke den leken trenger man en "ball" i form av en vott, en sammenrullet avis eller, originalt, en gul gummikylling. Man leker best på en stor åpen plass, for eksempel ei stor slette.

Del inn i to lag med omtrent like mange spillere på hvert lag. Lag 1 begynner med å kaste ballen av gårde. Deretter stiller de seg tett sammen i en klump mens en person på laget løper rundt hele klumpen. Laget teller høyt hvor mange runder personen har løpt. 

Lag 2 løper etter ballen som lag 1 kastet. Når de kommer til den stiller de seg på en rekke bak hverandre. Første person er personen med ballen. Denne personen tar ballen mellom beina sine og gir den til personen bak. Denne personen tar ballen over hodet og gir den til personen bak seg igjen, som gir ballen videre mellom beina sine til personen bak seg. Sånn gir man ballen bakover (over-under-over-under) til siste person i rekka har ballen. Denne personen kaster ballen fra seg. 

Når lag 2 kaster ballen fra seg bytter lagene rolle. Lag 1 løper da etter ballen, stiller seg på rekke og sender ballen bakover(over-under-over-under), mens lag 2 står i en klump mens en person løper rundt. Når det er lag 1 sin tur til å løpe rundt igjen begynner de å telle fra det stedet de sluttet å telle sist gang. Det er om å gjøre å fullføre et bestemt antall runder for å vinne. Et godt sted å begynne er med 25 runder. Det laget som da først fullfører 25 runder med løping rundt sin lagklump har vunnet! 

Leken kan være lengre hvis man er flere personer eller må løpe flere runder.