BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. Her finner du en kort oppsummering av fremgangsmåten i spillet. Under ressurser finner du hele regelheftet og en mappe med alle filene for print.

 

SLIK GJØR DU

  1. Legg ut spillbrettet og regelkortene. Spillesken inneholder 1 spillebrett, 10 rollekort, 10 JA/NEI stemmekort, 1 patruljeførerskilt, 1 patruljeassistentskilt og 17 patruljeregelkort. Alle speidergrupper med speidere i vandreralder har fått tilsendt et spill i 2021. Har dere ikke mottatt noen spilleske, kan du ta kontakt med forbundskontoret på post@kmspeider.no eller laste ned Demokratispillet for printing her.
  2. Del ut riktig antall rollekort og stemmekort. Se tabellen i regelheftet.
  3. Hold hemmelig møte for diktaturspeiderne. 
  4. Velg patruljeassistent. Første runde velger dere en tilfeldig spiller, neste runde går denne rollen videre til spilleren til venstre. Slik rullerer rollen gjennom spillet.
  5. Nominer og gjennomfør valg av patruljefører. Bruk JA/NEI stemmekortene og tell opp antall stemmer.
  6. Vedta en patruljeregel. Patruljeassistenten og patruljeføreren skal vedta en pratruljeregel, ved å trekke regelkort. Når en regel er vedtatt utføres makthandlingen markert på spillebrettet. 
  7. Diskuter runden. I diskusjonsdelen kan dere prøve å finne ut hvem som samarbeider. 

 

UTSTYR

  • Demokratispillet
     

Alle speidergrupper med vandrere har høsten 2021 blitt tilsendt ett eksemplar av Demokratispillet. Ta kontakt med forbundskontoret på post@kmspeider.no hvis du har spørmål eller ikke har mottat spillet. 

Foto: Lars Røraas