Fortell speiderne at dere kommer til å knytte et bånd rundt deltakernes hode. Be deltakerne lukke øynene før båndene knytes fast. Når alle har fått bånd på kan de åpne øynene igjen. Forklar nå at de skal lage grupper. Når deltakerne har stilt seg i grupper samles alle igjen for å snakke om øvelsen.

Spørsmål til diskusjon:

  • Hvordan kjennes det å treffe noen med samme farge som deg selv?

  • Hvordan var det for personen med hvitt bånd å ikke treffe noen andre med samme farge?

  • Lykkes dere med å danne grupper?

  • Hvorfor organiserte dere dere på den måten dere gjorde?

  • Hvilke grupper tilhører dere i virkeligheten? (speiderne, fotballaget, 10A, kirken, Norge, familien).

  • Får alle være med i de gruppene dere er med i?

  • Er det viktig å tilhøre en gruppe?

  • Hvilke personer har «hvite bånd» i vårt samfunn?

  • Hvorfor er det slik at vi ofte grupperer oss sammen med de som er like oss selv, og utestenger de som er ulike? Hvordan hadde den med hvitt bånd følt seg dersom alle hadde en farge hver?

Pass på å ikke gi det hvite båndet til noen i gruppen som allerede er utenfor, eller til deltakere som er litt anderledes.

Utstyr


Bånd i ulike farger (f.eks. fem grønne og blå, fire gule, to røde og en hvit).