BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. For å gjennomføre aktiviteten trenger dere minst 7 deltakere.

SLIK GJØR DU

 1. Finn fram bånd i ulike farger. Dere skal ha flere bånd av samme farge utenom en farge som bare skal ha ett bånd. Vi har brukt hvitt. 
 2. Fortell speiderne at du kommer til å knytte et bånd rundt deltakernes hode. 
 3. Be deltakerne lukke øynene før du knyter båndene på. 
 4. Når alle har fått et bånd rundt hodet kan de åpne øynene igjen. 
 5. Forklar at de nå skal finne de som har like farger som seg selv og danne grupper. 
 6. Når deltakerne har stilt seg i grupper, skal dere samle dere igjen og snakke om øvelsen. 
 7. Spørsmål dere kan diskutere:
  • Hvorfan kjennes det å treffe noen med samme farge som deg selv?
  • Hvordan var det for personen med hvitt bånd å ikke treffe noen andre med samme farge?
  • Klarte dere å danne grupper?
  • Hvilke grupper tilhører dere i virkeligheten (speiderne, fotballaget 10A, kirken Norge, familien...)?
  • Får alle være med i de gruppene dere er med i? 
  • Er det viktig å tilhøre en gruppe?
  • Hvilke personer har "hvite bånd" i vårt samfunn?
  • Hvorfor er det slik at vi ofte danner grupper med de som er like oss selv, og stenger ute de som er ulike?
  • Hvordan hadde den med hvitt bånd følt seg dersom alle hadde en farge hver?

NB: Denne øvelsen kan oppleves ubehagelig og kjip for noen. Det er viktig at du deler ut det hvite båndet til noen som tåler å være utenfor i denne leken. Gjerne noen du ser at ikke er utenfor til vanlig.
 

UTSTYR

 • Bånd i ulike farger, for eksempel fem grønne og blå, fire gule, to røde og en hvit.
 • Spørsmål til diskusjon