BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten.

SLIK GJØR DU

  1. Bestem hvilket område dere kan løpe på. Når man må holde på ulike steder av kroppen kan det bli vanskelig å løpe fort og langt. 
  2. En av speiderne "har" sisten og skal prøve å gi den vekk til noen andre.
  3. Når den som "har" sisten klarer å være borti noen andre skal speideren som "får" sisten holde hånden sin på det stedet hvor han ble tatt. 
  4. Den som fikk sisten må holde hånden sin på området het til han har greit å gi sisten videre til en annen. 

TIPS: Hvis det blir veldig vanskelig å løpe, kanskje fordi den som har sisten må holde seg på ankelen eller lignende, kan den som har sisten bestemme at de andre også må holde hånden på sin ankel når de løper.