Akkurat som vanlig sisten, men nå skal speideren som «får» sisten holde sin ene hånd på det stedet han ble slått, helt til han har greid å gi sisten til en annen.

Blir det veldig vanskelig å løpe – kanskje fordi han må holde seg på ankelen e.l., kan den som har sisten

bestemme at de andre også må holde hånden på sin ankel når de løper.

Det kan være lurt å avgrense området man kan løpe rundt på da det kan være vanskelig å bevege seg fort og langt.