Hensikten med denne aktiviteten er å øve på å samarbeide.

Del speiderne inn i grupper på tre og tre. Speiderne kan selv bestemme hvem som skal være blind, døv og stum. På forhånd må du legge ut en gjenstand til hver gruppe, gjerne på forskjellige steder, så alle må løse oppgaven uten å kunne se hvor de andre går.

Den stumme får et kart eller en forklaring på hvor gruppens gjenstand er gjemt. Det er bare den stumme som har lov til å se på arket. Den får heller ikke være med de to andre dit de skal. Den stumme må derfor forklare de andre to hvor de skal gjennom kroppsspråk og miming. Den blinde kan ikke se hva han gjør, så den døve må fortelle til den blinde hva stumme mimer. Den døve kan ikke høre om den blinde har forstått rett, så den stumme må hjelpe dem å kommunisere. Når de to har skjønt hvor de skal må den døve lede den blinde til riktig sted og hente gjenstanden.

Denne oppgaven kan være veldig vanskelig. Tilpass vanskelighetsgrad ved å legge gjenstandene på et sted som er lettere eller vanskeligere å mime.

UTSTYR

  • én gjenstand per gruppe
  • kart til eller beskrivelse av gjemmested
  • noe å binde rundt øynene på de som skal være blinde
  • ørepropper til de som skal være døve (det som virker best er å høre på litt høy musikk i tette ørepropper.)