Skriv et stort antall lapper, 4/5 per speider, med ulike egenskaper på. Del ut lappene til speiderne.

Speiderne leser på lappene de har fått utdelt og skal selv dele ut disse til de andre speiderne som de mener innehar den egenskapen som står på lappen. 

Eksempler på egenskaper

 • God venn
 • Flink til å lytte
 • God på speiderkunnskaper
 • Passer på at alle får være med
 • Alltid i godt humør
 • Flink til å muntre opp de andre
 • Hjelpsom
 • Ærlig
 • Snill
 • Morsom

Det kan gjerne være mange av de samme lappene. 

Pass på at alle får lapper av noen. 

UTSTYR

 • Lapper med egenskaper, 4/5 per speider