BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten.

SLIK GJØR DU - EKSPERIMENT 1

Eksperimentet må gjøres en dag det er sol. 

 1. Mal en stein sort og en stein hvit.
 2. Legg steinene ved siden av hverandre i snøen.
 3. Se på steinen etter en stund - den svarte steinen har sunket lengre ned i snøen enn den hvite. Hva har skjedd?
   

FORKLARING

Mørke farger absorberer mer varme enn lyse farger som reflekterer mer av sollyset. Den svartmalte steinen vil altså bli varmere enn den hvite, den vil dermed smelte snøen og synke raskere.
 

SLIK GJØR DU - EKSPERIMENT 2

Eksperimentet må gjøres en dag det er minusgrader.

 1. Fyll en liten plastflaske med vann og legg den kaldt slik at den fryser.
 2. Klipp vekk flasken slik at du har en isblokk.
 3. Knytt et lodd fast i en sytråd og knyt tråden rundt isblokken.
 4. Legg isblokken over noe, for eksempel to vedkubber, slik at loddet kan henge fritt. 
 5. Følg med etter noen timer - loddet vil ligge på bakken, men både sytråden og isblokken hele. Hva har skjedd?
   

FORKLARING

Tyngden av loddet gjør at sytråden smelter isblokken, men fordi det er kaldt fryser isblokken til igjen øyeblikkelig på oversiden av tråden. Slik "spiser" tråden seg gjennom isblokken uten at den blir ødelagt.
 

SLIK GJØR DU - EKSPRIMENT 3

Eksperimentet bør gjøres en dag det er sol

 1. Fyll tre små boller med isbiter.
 2. Hell salt oppå isen i én bolle og sand oppå isen i en annen. I den siste bollen skal det bare være is.
 3. Sett bollene i solen ved siden av hverandre.
 4. Følg med etter en stund - hva har skjedd?
 5. I bollen med bare isbiter har det smeltet minst is.
 6. I bollen med sand noe mer, og i bollen med salt mest.
   

FORKLARING

Mørke farger absorberer mer varme enn lyse farger som reflekterer mer av sollyset. Sanden blir altså varmet opp av solen og hjelper til med å smelte isen. Saltvann har lavere frysepunkt enn ferskvann. Saltkrystallene løser seg opp i kontakt med isen og ionene i saltet gjør det vanskeligere for vannmolekylene å komme så tett inntil hverandre at det kan dannes iskrystaller selv om temperaturen er lavere enn frysepunktet.

 

UTSTYR


EKSPERIMENT 1

 • To steiner i samme størrelse
 • Hvit og svart maling
 • Malepensel
   

EKSPERIMENT 2

 • Plastflaske
 • Sytråd
 • Lodd
   

EKSPERIMENT 3

 • Isbiter
 • 3 boller
 • Sand
 • Salt