Alle sitter eller står i en ring, og bruker hendene til å lage gevir på hodet. Bli enige om hvem som skal starte. Denne skal bøye hodet mot en annen i ringen og sende et egetlaget elgraut til denne. Man kan både lage lyd og vifte med geviret. Den som mottar rautet skal sende det videre til en annen person i ringen. Den som ler, eller ikke klarer å etterligne rautet er ute av leken.