Her får dere to sett med brikker. Det ene inneholder datoene til og de andre navnene på flaggdagene våre.

Brikkene kan brukes til memory (klipp opp alle brikkene) og lotto (klipp opp det ene settet) eller klippes opp og limes sammen ti domino.