Dette er prinsippet for god flaggdesign:

 • Flagget er godt synlig selv på lang avstand.
 • Så få farger som mulig. Fargene bør stå i kontrast mot hverandre, det vil si lyse mot mørke farger.
 • Små detaljer eller bokstaver utelates, fordi de ikke synes på lang avstand.
 • Bruk enkle mønstre, figurer eller deling av flaten.

Dere kan lage flagget av enten papir eller stoff. Se hvilket utstyr dere trenger nedenfor. 

Ønsker dere å avansere kan dere lage en liten flaggstang som passer til størrelsen på flagget. Sett ett øye øverst i stangen og en skrue nederst, se forslag i illustrasjonen nederst. Sett i ett dobbelt tau. Hvis dere også syr fast tauet til flagget kan dere "heise" det på stangen og samtidig øve på flaggstikk og båtmannsknopp.

Vi håper disse tipsene hjelper. Lykke til med å designe deres eget flagg. 
Flaggmerke for vandrerne finner du her. 

 

UTSTYR

For å designe et eget flagg trenger dere:

Papirflagg: 

 • Papir
 • Fargeblyanter/maling

Stoff-flagg: 

 • Saks
 • Stoffbiter
 • Lim

Flaggstang: 

 • Øyeskrue
 • Skrue
 • Stang/stokk i passe lengde
 • Tau

Foto: Sjur Magnus Krakk