BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 

SLIK GJØR DU

  1. Spre taustumper ut i rommet eller på uteområdet.
  2. Si et bestemt antall minutter aktiviteten skal foregå på, for eksempel 5 eller 10 minutter.
  3. Når aktiviteten starter skal speiderne knyte tauet sitt lengst mulig, men de har bare lov til å bruke hver knute en gang. 
  4. Det er ikke lov å ta en ny taustump før den forrige er knyttet til tauet.

TIPS: For yngre speidere kan det være lurt å bruke bare en knute eller at knutene kan brukes flere ganger.
 

UTSTYR

  • Mange taustumper, for eksempel 5-10 per person. Flere stumper jo eldre speiderne er.