BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten.

SLIK GJØR DU

 1. Fyll vann i et glass som er stort nok til å romme en appelsin, eller bruk en glassbolle.
 2. La speiderne gjette - vil appelsinen flyte eller synke?
 3. Legg en uskrellet appelsin i glasset. Hva skjer? Appelsinen flyter. 
 4. Skrell appelsinen og la speiderne gjette igjen. Vil appelsinen fortsatt flyte uten skall?
 5. Legg appelsinen i glasset. Hva skjer? Appelsinen synker.
 6. Prøv dere frem: Ved å ta av akkurat nok av skallet vil appelsinen få samme tetthet som vannet og flyte i midten av glasset. Hvor mye skal må dere ta av?
   

FORKLARING

 1. Om ting flyter eller synker avhenger av tettheten til stoffet det er laget av. Ting med høyere tetthet enn vann synker, ting med lavere tetthet vil flyte.
 2. Skallet på en appelsin er fullt av små luftlommer. Luft har lavere tetthet enn vann, derfor flyter appelsinen med skallet på. Appelsinen uten skall har høyere tetthet enn vann, derfor synker appelsinen uten skall. 

 

UTSTYR

 • Appelsiner
 • Glass eller glassbolle
 • Vann