Del speiderne i lag. Alle deltagerne får hver sin bit med takrenne. Lagets oppgave er å bruke disse til å frakte vann fra en bøtte til en annen. Avstanden mellom bøttene bør være omtrent dobbelt så lang som alle lagets renner til sammen.

Speiderme må altså sette sammen sine rennedeler til en lang renne, når den bakerste ikke lenger har vann i sin del løper denne forrest i rekken igjen. Her gjelder det å samarbeide, ellers går vannet på bakken.

Bestem hvor lenge dere skal holde på. Det laget som har mest vann i sin bøtte når tiden er ute vinner.

Det er ikke hensiktsmessig å helle vannet slik artikkelbilde illustrerer, men om samarbeidet i laget går dårlig kan dette være en nødvendig løsning.

UTSTYR

  • Én bit takrenne per person, hver del bør være ca en halv meter lang. Du kan også bruke halve rør e.l.
  • Vann
  • 2 bøtter per lag
  • 1 øse e.l. per lag