BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 

SLIK GJØR DU

 1. Del dere inn i lag.
 2. Marker opp 1,5 meter per deltaker på laget i en rekke på bakken. 
 3. Sett en bøtte med vann i den ene enden av rekka og en tom flaske i den andre enden av rekka.
 4. Finn frem ulike gjenstander som dere kan flytte vann med, for eksempel skål, kopp, skje, trakt, svamp eller lignende. 
 5. Nå skal laget fordele seg med en speider og en gjenstand på hvert av de oppmerkede områdene på rekka mellom bøtta og flaska. 
 6. Når startsignalet går får speiderne bare lov å bevege seg på området sitt. Det er om å gjøre å fylle opp flaska si med vann fra bøtta.
 7. Første lag som har fylt opp flaska, eller det laget som har mest vann i flaska etter en bestemt tid, vinner.
   

NB: Pass på at dere har like gjenstander å dele ut til hvert lag, og at det er en gjenstand til hver deltaker på laget. 

TIPS: Det er om å gjøre å finne den beste rekkefølgen på ting å flytte vannet med, hvilken gjenstand som egner seg best til å hente vann opp av bøtta med og hvilken gjenstand som egner seg best til å fylle flaska med.

Det er ikke lov å bytte plasser underveis. Dere kan eventuelt sette opp en bestemt tid hvor lagene får 1 minutt til å bytte plasser hvis de ønsker. For å øke spenningen kan dere vente med fordeling av gjenstander til konkurransen har startet.
 

UTSTYR

 • En bøtte per patrulje
 • En flaske per patrulje
 • Noe å markere opp områder på bakken med
 • Ulike ting å flytte vann med
 • Vann