Still opp en bøtte og en flaske per patrulje. Avstanden mellom bøtten og flasken skal være 1,5 meter per deltager i patruljen, merk opp dette med å strekke sisal tvers over alle banene hver 1,5 meter.

Del speiderne i patruljer og del ut ting til å flytte vann med, en ting per deltager, akkurat det samme til hver patrulje. 

Patruljene skal nå bestemme hvem i patruljen som skal ha hvilken ting å flytte vann med og i hvilken rekkefølge de skal stå. Hver deltager har bare lov til å bevege seg mellom to sisalmerker, altså må patruljene avgjøre hvilken ting det lønner seg å hente vann opp fra bøtten med, hvilke som egner seg best til å sende vannet videre og hvilken ting det lønner seg å bruke for å fylle flasken i enden av rekken.

Når patruljene er klare stiller de seg opp i sine baner. Patruljen som først har fylt sin flaske vinner. Alternativt kan man sette en begrenset tid, patruljen som har mest vann i flasken når tiden er ute vinner. Det er ikke lov til å bytte plasser underveis!

UTSTYR

 • En bøtte per patrulje
 • En flaske per patrulje
 • Sisal
 • Ulike ting å flytte vann med, for eksempel:
  • Kopp
  • Skje
  • Svamp
  • Trakt
  • En ting til hver speider, de samme tingene til hver patrulje
 • Vann