Del speiderne i lag. Deltagerne skal etter tur forflytte seg på en spesiell måte fra startområde, rundt et merke, tilbake til start og veksle ut neste deltager.

Alternativ 1: Første deltager forflytter seg på en spesiell måte, neste deltager på en annen og så videre

Alternativ 2: Alle deltagerne forflytter seg etter tur på samme spesielle måte i runde 1, på neste måte i runde 2 og så videre. 

Forflytningsmåter:

Nr 1: Ta den ene foten bak og rundt det andre benet

Nr 2: Hendene i bakken, beveg høyre arm og høyre fot samtidig, deretter venstre arm og venstre fot osv. (Passgang)

Nr 3: «Harehopp»: Sitt på huk med begge hendene i bakken mellom bena.

Nr 4: Gå/løpe baklengs

Nr 5: Sett hælen mot tåen for hvert skritt

Nr 6: Start med to aviser, plankebiter el.l. Føttene må kun berøre disse.

Det er selvfølgelig mulig å finne på flere spesielle måter å forflytte seg på. Kanskje speiderne har noen gode forslag selv?

Første lag til å gjennomføre har selvsagt vunnet.

UTSTYR

  • Avissider, plankebiter eller lignende, 2 til hvert lag