BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten.

SLIK GJØR DU

  1. Gå sammen to og to speidere.
  2. En speider hopper i vannet. Den andre står på land. 
  3. Den som står på land øver på å kaste livline, livbøye eller noe annet langt ut til personen og redder personen i vannet inn til land.
  4. Bytt på å være i vannet og å være på land.
  5. Bruk gjerne ulike typer forlenget arm sånn at speiderne er bedre forberedt hvis de havner i en faktisk situasjon.
  6. Be gjerne speiderne om å forklare hva de gjør når de kaster forlenget arm, sånn at de får øvd seg på å instruere øvelsen. 


NB: Hvis noen faktisk drukner må du bruke det du har som forlenget arm. Livline, livbøye, stang, pinne, åre, tau, genser, det er bare fantasien som setter grenser. 

 

UTSTYR

  • Badeplass eller svømmehall
  • Ulike typer forlenget arm, for eksempel livline, åre, grein, genser, tau.
  • Badevakt