BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 

SLIK GJØR DU

  1. Del dere opp i patruljer eller grupper.
  2. En person, gjerne en leder, styrer leken.
  3. Den som styrer leken roper ut hva patruljene skal forme med kroppene sine, for eksempel en S.
  4. Speiderne skal, ved hjelp av hele patruljen, forme en S med kroppene sine. 
  5. Når gruppene er ferdige, gir de beskjed til den som styrer leken.
  6. Den som leder leken må godkjenne formen før patruljen får poeng. 
  7. Fortsett så lenge det er gøy, til et lag har fått et visst antall poeng, eller i en gitt tid.
     

TIPS: Leken kan tilpasses ulike aldersgrupper ved å justere vanskelighetsgraden på det de skal forme og hvor riktige formene skal være før den som styrer leken godkjenner dem. Dere kan forme alt fra ulike møbler, bygninger, dyr og landemerker til geometriske figurer, bokstaver og tall. 

Leklederen velger om dere deler ut poeng til den første patruljen som lager formen, om alle som klarer formen innen en gitt tid får poeng, eller om gruppa som løser oppgaven raskest eller best, får mest poeng og de andre gruppene som klarer oppgaven får færre poeng.
 

UTSTYR

  • Aktiviteten krever ikke utstyr