BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 

SLIK GJØR DU

 1. Tegn opp tre store sirkler på bakken, sånn at alle tre overlapper hverandre.
 2. Velg ut tre synlige kategorier, for eksempel kort hår, blå øyne og grønne klær, og bestem hvilken sirkel som hører til hvilken kategori. 
 3. Nå skal speiderne stille seg i den eller de sirklene som de hører til, gjerne i overlappene. Hvis en speider både har kort hår og grønne klær på seg, må speideren stille i overlappingen mellom de to sirklene for kjennetegnene. Hvis speiderne ikke kjenner seg igjen i noen av kategoriene, må de stille seg utenfor sirklene. 
 4. Bytt ut kategoriene.
 5. Bytt etterhvert ut synlige kategorier med kategorier som ikke er synlige, for eksemel de som har hund hjemme, de som har katt hjemme og de som har andre kjæledyr. De som ikke har kjæledyr må stille seg utenfor ringen.
 6. Til slutt skal speiderne sammen finne tre kjennetegn som alle kjenner seg igjen i, sånn at alle kan stille seg i overlappen mellom alle tre sirklene.
 7. Snakk sammen om hvor mange ulike måter vi kan deles inn i grupper på, men at vi likevel kan være sammen i en speidergruppe. 
 8. Snakk sammen: Hvem er det som bestemmer hvilke grupper vi får være med i? Hadde speidergruppa fungert bedre hvis vi ikke var så forskjellige? 
 9. Avslutt gjerne med å lese andakten: Å sette andre i stand til å gjøre det de er gode til.
   

UTSTYR

 • Kritt eller noe annet å markere opp sirkler på bakken med