Del speiderne i grupper. Hver gruppe får utdelt enten et stort ark og fargeblyanter eller byggematerialer slik at de kan bygge en by. Materialet bør være slik at det kan ødelegges og ikke kunne settes sammen igen. Klosser og plastelina egner seg dårlig.

Gi gruppene i oppgave å lage en drømmeby der alt er fredelig og hyggelig. Spill gjerne koselig musikk og ha mye lys på i rommet. La speiderne holde på med dette i 20-30 minutter, pass på at det ikke blir så lenge at de kjeder seg, men at de fortsatt holder på å skape når lederne plutselig avbryter:

Lederne blinker med og skrur av lyset, setter på bråkete musikk, roper KRIG og bytter enten rundt på det gruppene har laget eller flytter på speiderne slik at alle sitter rundt det noen andre har laget. Lederne begynner å ødelegge det speiderne har skapt og prøver å få med seg de andre speiderne på dette.

Etter kort tid, 2-3 minutter er ofte nok, settes lyset til opp igjen, gruppene får tilbake det de hadde laget til å begynne med, sett på trist musikk og gi gruppene i oppgave å bygge opp igjen det de hadde skapt slik at det ser mest mulig likt ut eller enda finere. 

Snakk med speiderne etterpå:

Hvordan føltes det da krigen satte i gang? Ble mange av speiderne med på å ødelegge det de andre hadde laget? Hvorfor det? Ble det mer krig i det noen av speiderne ble med lederne på å ødelegge? Hvordan føltes det å få igjen det som var ødelagt? Var det lett å bygge opp igjen det som var blitt ødelagt? Var det noen som tenkte på at lederne plutselig kunne starte ny krig? Hvordan er dette i virkeligheten?

UTSTYR

  • Ark og fargeblyanter 

Eller

  • Byggematerialer til å bygge et land eller en by, materialet må kunne bli ødelagt