Hver patrulje får en pose med frukt de skal lage fruksalat av. De får tildelt hver sin begrensning og må samarbeide for å klare å lage maten. 

En i patruljen får ikke bruke armer, en skal kun kunne bruke sin venstre arm og er stum, resten får ikke se. Sett bind for øynene på de som ikke får se og bind armer som ikke skal kunne brukes bak på ryggen. De to som kan se må veilede de som har bind for øynene.

For å gjøre det vanskeligere kan speiderne lage mat der de må følge en oppskrift, for eksempel en kake.