Én speider får bind for øynene. Resten sprer seg utover. Noen speidere skal være fyrtårn og noen skal være skvalpeskjær. Speideren med bind for øynene er en båt som skal komme trygt inn til havnen. 

Ett fyrtårn står i havnen, men mellom dette og båten er det flere skvalpeskjær. Speiderne må spre seg ut slik fyrtårnene kan lose båten rundt skjærene og trygt i havn. Fyrtårnenen loser ved å lage tutelyder etter tur. Bare det fyrtårnet som skal lose båten til seg må lage lyd. Når båten er trygt fremme hos fyrtårnet i havnen bytter dere roller.

Hensikten med denne aktiviteten er å øve på å samarbeide. Alle, bortsett fra fyrtårnet som loser, må være stille, fyrtårnene må lose riktig, skvalpeskjærene må holde seg på plassen sin og båten må følge de instruksene den får, for at båten skal komme trygt i havn.

Hvis dere vil kan noen få i oppgave å "ødelegge" leken slik at dere kan se hva som skjer om man ikke samarbeider.