BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten.

SLIK GJØR DU

  1. Bli enige om et avgrenset område dere skal leke i. Omtrent midt på området markerer dere et sted hvor man skal oppholde seg når man blir tatt.
  2. En deltaker skal stå midt på området og telle til 30.
  3. De andre skal løpe og gjemme seg.
  4. Når telleren har kommet til 30 begynner telleren å lete etter de andre deltakerne. 
  5. Blir man sett av telleren må man gå til midten av området. 
  6. Det er mulig å bli befridd ved at noen av de andre gir et lite vink. Men de må passe på at de ikke blir sett av telleren, i så fall er de også tatt. 
  7. Leken fortsetter til alle er funnet eller til det er på tide å rullere på hvem som er teller. 

UTSTYR

  • En kjegle eller et tau til å markere sted for de som er tatt