Speiderne lager en ring på bakken.

En speider (S) skal stå inni ringen og telle til 50. De andre skal løpe og gjemme seg.

(S) begynner å lete etter de andre. Blir noen oppdaget, skal de inn i ringen.

Det er mulig å bli befridd ved at noen av de andre gir et lite vink til den som er i ringen. De må imidlertid ikke bli sett av (S). Gjør de det, må de også inn i ringen. Blir de ikke oppdaget, kan den eller de som er i ringen prøve å stikke av uten at (S) ser dette. Oppdager (S) rømlingen, må denne tilbake i ringen.