Del speiderne i patruljer. Hver patrulje stiller seg innenfor et område som avgrenses med et tau. De må levere fra seg alt de har som kan måle tid, klokker, mobiltelefoner og så videre.

Patruljene skal nå avgjøre når det gått 5 minutter. Det markerer de ved å gå utenfor sitt område. Tiden stoppes for patruljen som er gått ut, men fortsetter til alle patruljene har gått utenfor området. Hvem kommer nærmest 5 minutter?

Hvilke strategier brukte speiderne for å måle tid?

For å gjøre det vanskeligere kan speidere avgjøre når det er gått lengre tid, for eksempel 20 minutter. Man kan også bestemme at patruljene ikke får snakke sammen, bare bruke kropsspråk for å kommunisere. 

 

UTSTYR

  • Stoppeklokke
  • Tau til å avgrense områder