Deltakerne står i en ring med lukkede øyne og skal ikke snakke. Leklederen går rundt og fester en lapp i pannen på hver enkelt. Lappene kan ha ulik farge eller du kan skrive navnet på ulike farger på lappene. Det er viktig at ingen kan se hvilken farge som er på sin egen lapp. Fra tre til seks personer får samme farge på sine lapper. To eller tre personer får en farge som er ulik alle andres. (Eks. tre røde, fire blå, seks grønne, tre gule, en rosa og en svart.) 

Når alle har fått lapp i pannen skal deltakerne åpne øynene og får beskjed om å danne grupper uten å snakke sammen. Det er den eneste beskjeden de får. Det nevnes ikke at de har fått ulik farge på lappene, at de skal danne grupper ut i fra farge eller at de kan samarbeide.

Når alle har funnet sin gruppe stopper øvelsen og alle får snakke igjen. Snakk om:

  • Hvordan speiderne dannet grupper
  • Om det var vanskelig å lage grupper
  • Hvordan de som fikk farge alene opplevde det
  • Gjør oppmerksom på at det ikke ble sagt noe om hvordan gruppene skulle settes sammen, og at det egentlig ikke var noe i veien for å ha flere farger i samme gruppe
  • Fikk noen lyst til å danne gruppe med de som var alene?
  • Hvordan vi ofte lager grupper med de som ligner på oss selv, og at det kan være fort gjort å glemme at de som kanskje er litt annerledes gjerne vil være med