BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 

SLIK GJØR DU

 1. En leder må i forkant av leken lage klar lapper med ulike farger eller navn på farger på seg. Det skal være tre til seks lapper med den samme fargen. Dere trenger også to eller tre lapper som ikke er like noen andre.
 2. Still dere i en ring med lukkede øyne. Ingen skal snakke.
 3. Lederen går rundt og fester en lapp i pannen på hver enkelt deltaker. De er viktig at ingen kan se hvilken farge de har på sin egen lapp.
 4. Når alle har fått en lapp i pannen, skal deltakerne åpne øynene. 
 5. Gi beskjed om at de skal danne grupper uten å snakke sammen. Ikke si noe om at fargene på lappene er ulike, at de skal danne grupper ut fra fargene eller at de kan samarbeide uten å snakke sammen. 
 6. Når alle har funnet en gruppe, stopper øvelsen og dere kan snakke igjen.
 7. Snakk sammen om disse tingene:
  • Hvordan dannet dere grupper?
  • Hvordan var det å lage grupper? Var det lett eller vanskelig? Hvorfor?
  • Hvordan var det å være den eneste som hadde en bestemt farge?
  • Gjør speiderne oppmerksomme på at de ikke ble sagt noe om hvordan gruppene skulle settes sammen, og at det egentlig ikke var noe i veien for å ha flere farger i samme gruppe.
  • Var det noen som fikk lyst til å danne gruppe med de som var alene?
  • Ofte lager vi grupper med de som ligner på oss selv. Det kan være fort gjort å glemme at vi kan stenge ute noen uten å mene det. Kan vi gjøre noe med det? Hva? 
    

UTSTYR

 • Lapper med ulike farger
 • Teip eller noe annet å feste lappene med
 • Eventuelt penn til å skrive på lappene