BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten.

SLIK GJØR DU

 1. Velg ut en person som skal være hai. Denne personen stiller seg midt på området hvor dere skal leke.
 2. Del de andre speiderne inn i minimum tre grupper. Hver gruppe skal bli enige om en fiskeart som lagnavn, for eksempel laks, abbor, sjøhest, eller lignende.
 3. Hver gruppe fordeler seg ut på hvert sitt hjørne på området. Dette er deres trygge base.
 4. Når alle er klare, sier lederen hvem som skal ut og svømme, for eksempel "alle delfiner, ut og svøm!". 
 5. De som skal svømme løper ut på omrdet og løper i sirkel rundt haien.
 6. Når lederen sier "haien kommer!" skal haien prøve å fange de andre fiskene ved å ta på de.
 7. Fiskene kan ikke bli tatt etter at de har kommet seg tilbake til sitt hjørne eller område. 
 8. Fiskene som blir tatt forvandler seg til hai og er med på å fange fisk neste runde.
 9. Leken er over når alle fiskene er fanget.
   

TIPS: Det kan være forskjellig hvem som løper fra runde til runde. Noen ganger kan alle fiskene svømme, andre ganger kan bare en eller to fisketyper være ute og svømme. Pass på at variasjonen blir omtrent lik for de ulike fiskeartene.