BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten.

SLIK GJØR DU

 1. Del gruppa inn i små lag. Helst med minimum fem personer på hvert lag.
 2. En fra hvert lag kommer frem og får vite hva de "skal handle" på butikken.
 3. Personen løper tilbake til sitt lag og hvisker til nummer to i på laget hva de skal handle. 
 4. Person nummer to hvisker til person nummer tre og så videre. 
 5. Den siste på laget skal løpe frem til lederen og fortelle hva som skal handles inn. 
 6. Hvis man husker både ting og mengde får man to poeng og klarer man å huske tingen, men ikke mengde får man ett poeng. 
 7. Tell opp poeng i lagene. 

Eksepmel på handleliste

 • 1 kg mel
 • ½ kg smør
 • 2 liter melk
 • 2,5 kg poteter
 • 400 gram torsk
 • 1 pose gulerøtter
 • 1 stor flaske solbærsirup
 • 1 pose epler
   

UTSTYR

 • Liste med handlevarer og mengde