BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 
 

SLIK GJØR DU

 1. Bestem hvem som skal være hauk og hvem som skal være duemor, resten skal være duebarn.
 2. Duebarna stiller seg opp i den ene enden av området og duemor i den andre. På midten skal hauken stå. 
 3. Duemor roper til duebarna sine "Alle mine duer fly hjem!"
 4. Duebarna svarer "Vi tør ikke, for hauken tar oss!"
 5. Duemor svarer "Kom likevel!"
 6. Da skal duebarna prøve å løpe over til duemoren uten å bli tatt av hauken.
 7. De som blir tatt av hauken før de kommer over til duemor blir hauker neste runde. De skal stå midt på banen sammen med den første hauken.
 8. Når duebarna løper over skal haukene prøve å ta dem.
 9. Når alle duebarna enten er over eller har blitt tatt av hauken, løper duemor over til den andre siden av området og roper på nytt. Denne gangen er det flere hauker som står på midten. 
 10. Sånn fortsetter leken helt til det bare er ett duebarn igjen.
 11. Den som er duebarn igjen til slutt, vinner og får være duemor neste runde.
   

Illustrasjon over banen til hauk og due.

UTSTYR

 • Et område å løpe på, for eksempel en stor plen, fotballbane eller en gymsal.