BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

De ulike plantene i naturen har forskjellige behov for sol, varme og fuktighet for å overleve og å vokse mest mulig. Hvis vi kombinerer kunnskap om naturen med kunnskapen vi har om hvordan sola beveger seg over himmelen, kan vi klare å finne ut av himmelretningene uten å bruke kart og kompass. 

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten.

SLIK GJØR DU

  1. Fortell speiderne om de ulike tegnene de kan lete etter i naturen for å finne himmelretningene, og hvofor det er sånn. Tegnene finner du lenger ned på siden.
  2. Gå ut i naturen et sted hvor dere kan finne de ulike tegnene og prøv å orientere dere. 
  3. Når dere tror at dere har klart å orientere dere riktig kan dere finne fram kompass og eventuelt kart og se om dere har tolket naturen riktig. 
  4. Snakk sammen om resultatet. Var tegnene nøyaktige? Kan det være nyttig å kunne orientere etter naturen? Er tegnene gode nok til å brukes i en nødsituasjon?
     

NB: Det er alltid bedre å finne himmelretningene ved hjelp av kompass. Det kan likevel være morsomt å kunne disse tegnene for å bli mer oppmerksom på alt det spennende som finnes i naturen rundt oss. Skulle du gå deg bort uten kompass, kan det også være nyttig å vite hva naturen kan fortelle oss.

Tegn på himmelretningene i naturen 
 

Se på sola
Sola står i sør klokken 13 om sommeren og klokka 12 om vinteren. Hvis du stiller deg med ryggen til sola klokka 13 om sommeren og strekker armene ut til siden vil skyggen din bli et kompass. Hodet peker mot nord, beina mot sør, høyre arm mot øst og venstre arm mot vest.

Sola står alltid opp i øst og går alltid ned i vest. Det er altså enkelt å finne ut av himmelretningene ved hjelp av sola om morgenen og kvelden eller midt på dagen. 

Maurtuer
Maurene er avhengige av mye sol og varme. Derfor bygger de tuene sine der det er mest sol. Sola står i sør midt på dagen og beveger seg mer på den sørlige delen av himmelen enn på den nordlige. Det betyr at det vilvære mer sol på sørsiden av trær og steiner. I tillegg vil tuene ligge mer i le for nordavinden. Noen steder kan det likevel hende at maurtuene har mer lys og varme andre retninger og tegnet er ikke alltid helt presist. 

Trær og blomster
Trær og blomster strekker seg mot sola. De trenger sol for å drive fotosyntese og skaffe seg energi. Mange planter er ofte frodigere på sørsiden. For eksempel kan trær ha flere greiner på sørsiden og blomster kan vende blomster og blader mot sør. 
 

Illustrasjon av hvordan naturen kan vise himmelretningene.

Mose
Mosen oppfører seg motsatt av de fleste trær og blomster. Mose har ikke skikkelige røtter og er derfor utsatt for å tørke. Den vokser derfor ofte på nordsiden av trær og steiner. Der får de nok lys til å overleve, men mindre varme. Det gjør at de ikke tørker så lett ut. Fordi mosen vokser på steder der ikke så mange andre planter vokser, blir de heller ikke utkonkurrert av andre planter. 
 

UTSTYR

  • Et sted med naturtegn
  • Kompass