Du trenger en bøtte per gruppe som skal være med. Bor hull i bøttene. Jo flere hull du borer, jo vanskeligere blir oppgaven. Maks antall hull du kan bore er ti per speider på gruppen, minus 5. Er de fem på gruppen kan du altså bore 45 hull, men pass da på at fem og fem hull er plassert sånn at speiderne kan bruke én hånd på å dekke alle fem. 

Legg en bordtennisball i den tomme bøtten, og gi speiderne beskjed om at de skal få ballen ut av bøtten kun ved hjelp av vann. For å få dette til må speiderne samarbeide om å holde fingrene over hullene samtidig som en av dem fyller vann i bøtten. Har du boret 45 hull til 5 speidere må alle bruke begge hender til å holde for hullene, bortsett fra én som har en hånd ledig til å fylle vann. Pass da på at denne rekker vannforsyningen uten å slippe hullene den holder for.

Aktiviteten kan også gjennomføres som konkurranse der det er om å gjøre å få ballen ut av bøtten først. Speiderne kan bli våte under aktiviteten, så det kan være lurt å ha skiftetøy tilgjengelig.

UTSTYR

  • Plastbøtter
  • Bor
  • Tilgang på vann
  • Bordtennisball