BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 

'Vær beredt' er speidernes valgspråk eller motto. Omtrent alle speidersamlinger blir avsluttet med at en speiderleder sier "Vær beredt", og alle speidere svarer "alltid beredt". I denne aktiviteten kan dere utforske hva det betyr å være beredt i ulike situasjoner, og hva det vil si å være alltid beredt.

SLIK GJØR DU

 1. Skriv ut Alltid beredt-kortene som ligger under ressurser.
 2. Klipp kortene fra hverandre og legg alle kortene i en konvolutt. Lag en konvolutt med kort til hver patrulje eller gruppe.
 3. En fra hver gruppe begynner å trekke et kort fra konvoluten.
 4. Hvis kortet dere trekker starter med "For å være beredt", kan dere snakke om hvilke situasjoner ferdighetene på kortet er med på å gjøre dere beredte.
 5. Hvis dere trekker et kort som starter med "...", kan dere snakke om hva dere bør kunne i situasjonen kortet beskriver. 
 6. Etter hvert som dere trekker kort vil dere trekke kort som hører sammen i par. Snakket dere om flere eller andre ting enn det som står på kortene? Var det noe dere ikke kom på? Er dere enige i svarforslagene?
   

TIPS: Dere kan ta utgangspunkt i kortene eller lage flere kort og spille memory med kortene. 

NB: Svarforslagene er bare forslag og skal være en hjelp til å starte diskusjoner. De dekker ikke alle situasjoner og ferdigheter som kan være aktuelle å kunne. 
 

UTSTYR

 • utskrift av kortene
 • saks
 • konvolutter