BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten.

SLIK GJØR DU

Variant 1:

 1. Bruk et tau eller lignende og del rommet eller plassen dere står på i to. 
 2. Alle speiderne stiller seg midt på plassen. 
 3. Den som styrer leken begynner å rope ut et dilemma, for eksempel "Cola eller Pepsi".
 4. Den som styrer leken gir beskjed om hvilken side av rommet som representerer hvilket alternativ. 
 5. Speiderne stiller seg på den siden av rommet som svamsvaerer med hva de ville valgt. 
 6. Begynn med enkle dilemmaer og gå over til mer vanskelige og/eller etiske dilemmaer etter hvert. 
   

Forslag til dilemmaer:

Gjøre ting alene eller gjøre ting sammen, få, men gode venner eller mange bekjente, være sammen med venner eller være sammen med familien, leke med venner eller gjøre lekser, holde en avtale eller finne på en unnskyldning hvis det dukker opp noe man har mer lyst til.
 

Variant 2:

 1. I stedet for å dele rommet i to med et tau skal dere legge ut nummer fra 1-6 i rekkefølge på bakken. 
 2. I denne varianten skal den som styrer leken rope ut påstander i stedet for dilemmaer. 
 3. Speiderne skal ta stilling til hvor enig eller uenig de er i påstanden ved å stille seg bak ett av tallene. 1 = minst enig 6 = mest enig
 4. Begynn gjerne med påstander du tror det er stor enighet om først og fortsett med påstander med større uenighet etter hvert som speiderne blir varme i trøya og tørr å stille seg bak det nummeret de selv mener er mest passende. 
   

Eksempler på påstander

Jeg gjør noen ganger ting jeg egentlig ikke vil fordi "alle andre" gjør det, det er viktig å snakke om alkohol og tobakk hjemme, det er viktigere å ha en jobb der man tjener mange penger enn en jobb der en trives godt, på skolen min er det ok å vise at man er kristen, jeg stiller alltid opp når vennene mine trenger meg.
 

NB: Hvis speiderne skal få noe ut av å leke denne leken er det viktig at alle får lov til å mene det de vil! Det kan være fint å snakke litt rundt hvorfor speiderne står der de står på utvalgte påstander eller spørsmål. Tilpass spørsmålene og påstandene etter hvor gamle speiderne er.
 

UTSTYR

 • tau eller lignende for å dele opp plassen
 • lapper med tall fra 1-6