Fyll lik mengde vann i alle glassene og skru på lokkene på alle bortsett fra ett. Gjør ulike ting med de:

Glass 1: Sett glasset i pappesken, fyll esken med løst krøllet avispapir.

Glass 2: Pakk glasset stramt inn i avispapir, sett det fast med gummistrikken.

Glass 3: Pakk glasset løst inn i skjerfet.

Glass 4: La glasset stå uten noen ting.

Glass 5: La glasset uten lokk stå uten noen ting.

Del speiderne i grupper og la de diskutere seg frem til sine hypoteser. Hvilke(t) glass vil ha varmest vann? Hvilket glass vil ha kaldest? Hvorfor det? Be dem skrive ned hypotesene sine. De skal også rangere alle glassene fra kaldest til varmest.

La glassene stå i ca 30 minutter før dere kjenner på vannet. Hvilke(t) glass hadde varmest og kaldest vann? Hadde noen av speiderne tippet riktig på forhånd?

Glassene inne skjerfet og glasset i pappesken med avispapir har det varmeste vannet. Dette er fordi skjerfet, esken og papiret isolerer mot den kalde luften. Fordi glassene er løst pakket inn er det også lag med luft rundt disse glassene. Luft er en dårlig varmeleder, derfor er luften med på å hindre varmetap fra glassene. Derfor er disse varmere enn glasset som er pakket stramt inn i avispapir.

Glassene som stod uten noen ting har det kaldeste vannet, helt kaldest er glasset som også stod uten lokk. Varmluft stiger og varmetapet blir derfor stort ut av det åpne glasset. 

Riktig rekkefølge på glassene fra kaldest til varmest er altså:
Glass 5, glass 4, glass 2, glass 1 og 3.

Kan speiderne tenke seg hvordan de kan bruke denne kunnskapen når de skal kle på seg for å være ute når det er kaldt? Hva er lurt å gjøre, og hva er ikke så lurt?

Aktiviteten egner seg best når det er litt kaldt ute, da er temperaturforskjellene tydeligere. Speiderne kan gjerne holde med andre aktiviteter mens glassene står. En leder bør følge litt med på glassene, står de for lenge vil vannet i alle glassene bli like kaldt.

UTSTYR

  • Fem like syltetøyglass
  • Varmt vann
  • Skjerf
  • Avispapir
  • Liten pappeske
  • Gummistrikk