Hyperbolske paraboloider (HP) krever litt mer enn vanlig pionerarbeid, men hvis dere klarer dette kan dere lage portaler, spisebord med dekorative tak eller en flott flaggstang!

Det er tre grunnregler som gjelder for både enkel og dobbel HP:

 1. En HP lages mellom to rajer som ikke ligger i samme plan, det vil si at de ikke er parallelle.
 2. Tauet tres gjennom kramper eller øyenskruer. Mellomrommene mellom krampene må være like på hver enkelt raje. Antallet kramper eller skruer må være det samme på begge rajene.
 3. Gjennom krampene føres et langt tau slik som vist på tegningen under.

Enkel HP

 1. Plasser stokkene på banken i en vinkel, sett i øyeskruer og tre i tauet. Flagget festes på toppen.
 2. Grav et hull på ca 50 cmsom den lengste stokken plasseres loddrett oppi. Stokken som ligger på bakken skal festes med plugger.
 3. Stram tauet. Begynn i den ene enden og stram ett om gangen.

En enkel HP kan du for eksempel bruke til flaggstang.

Dobbel HP

 1. Begynn med å legge fire rajer sammen til et kvadrat. Surr så sammen bare to av de diagonalt motstående hjørnene. Grav to hull i bakken der de sidene som ikke er surret sammen skal nedi.
 2. Strekk det første nettverket mellom to motstående sider i kvadratet.
 3. Strekk det andre nettverket mellom de to andre sidene. Dette nettverket flettes inn i det første.
 4. Sett stokkene på plass i hullet
 5. Stram nettverkene, ett om gangen.

Eksempler på bruksområder

UTSTYR

 • Rajer
 • Sisal
 • Kniv
 • Kramper eller øyenskruer