BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 

Hyperbolske paraboloider kan forkortes HP. De krever litt mer enn vanlig pioneringsarbeid, men hvis dere får det til, kan dere lage portaler, spisebord med dekorative tak og flotte flaggstenger.

SLIK GJØR DU

Det er tre grunnregler som gjelder for både enkel og dobbel HP:

 1. En HP lages mellom to raier som ikke ligger i samme plan, det vil si at de ikke er parallelle.
 2. Tauet tres gjennom kramper eller øyeskruer. Mellomrommene mellom krampene må være like på alle raiene. Antallet kramper eller skruer må være det samme på alle raiene.
 3. Et langt tau føres gjennom krampene elelr skruene som vist på illustrasjonene under.
   

Enkel hyperbolsk paraboloid

 1. Plasser de to stokkene i en vinkel på 90 grader på bakken.
 2. Skru i øyeskruer langs stokkene og tre tauet gjennom. 
 3. Fest flagget på toppen av den lengste raia.
 4. Grav et hull på rundt 50 cm og plasser den lengste raia loddrett oppi.
 5. Fest den liggende raia med plugger. 
 6. Stram tauet ved å starte i den ene enden og stramme ett og ett strekk om gangen. 
   

Dobbel hyperbolsk paraboloid

 1. Legg de fire raiene i et kvadrat på bakken. 
 2. Surr sammen to av de diagonalt motstående hjørnene. 
 3. Skru i øyeskruer langs stokkene og tre taiet gjennom. Først på langs, deretter flettes trådene på tvers inn i trådene på langs.
 4. Grav to hull i bakken på rundt 50 cm og sett raiene som ikke er surret sammen oppi hullene. Det skal to stokker i hvert hull.
 5. Stram tauene, ett og ett strekk om gangen. 


 

Eksempler på bruksområder 

UTSTYR

 • Raier
 • Sisal
 • Kniv
 • Kramper eller øyenskruer
 • Eventuelt hammer eller drill