Informasjonen er hentet fra Norsk Speiderforbund.

Hyperbolske paraboloider krever litt mer enn vanlig pionerarbeid, men hvis dere klarer dette kan dere lage portaler, spisebord med dekorative tak eller en flott flaggstang!

  1. Begynn med å legge fire rajer sammen til et kvadrat. Surr så sammen bare to av de diagonalt motstående hjørnene.
  2. Strekk det første nettverket som vist på tegningen. Tauet tres gjennom kramper eller øyenskruer. Antall kramper skal være likt på alle rajene og avstanden mellom krampene skal også være lik.
  3. Strekk det andre nettverket ved å flette tauet inn i det første.
  4. Plasser stokkene i den stillingen de skal stå i (hvis dere lager portal, skal de to hjørnene som ikke er surret graves ned).
  5. Så skal de to nettverkene strammes. Stram et om gangen.

 

Eksempler på bruksområder:

Utstyr


  • Rajer
  • Sisal
  • Kniv
  • Kramper eller øyenskruer